نهج البلاغه 2

نهج البلاغه 2
در بخش قبل در خصوص نهج البلاغه مختصری صحبت نمودیم درین مجال سعی بران داریم تا در خصوص خالق وگوینده این اثر گرانبها هرچند مختصر سخن بگوئیم :
امروزه شخصیت امیر المومنین حضرت علی (ع)برکسی پوشیده نیست وکمتر کسی را می توان یافت در میان مسلمانان که از این شخصیت والای انسانی اگاهی نداشته باشد اما اگربخواهیم به عمق شخصیت وجودی ان حضرت پی ببریم باید به کتب اهل تسنن مراجعه نمائیم وببینیم انها از این رادمرد حق وحقیقت چگونه سخن گفته اند البته غرض از عنوان این مطالب فقط بخاطر این است که در فصل های اینده که مطالبی از نهج البلاغه را ذکر می کنیم خوانندگان محترم توجه داشته باشند که این مطالب از زبان چه کسی وبرای چه مقصود بیان شده است .
درمیان کتبی که تاکنون دراین خصوص مطالعه کرده بودم اخیرا به کتاب"انگاه که هدایت شدم"( نوشته ا قای دگتر محمد تیجانی تونسی )برخوردم ضمن اینکه خواندن این کتاب ارزشمند را به همه دوستان جویای حقیقت توصیه می کنم مباحثی در خصوص فضائل امیر المومنین ازکتب اهل تسنن نقل می نمایم :
ابوبکر می گوید شنیدم رسول خدا(ص)فرمودند (لایجوزالصراط احدالامن کتب له علی جواز )هیچ کس برصراط نمی گذرد جزءکسی که علی برای اوگذر نامه صادر کرده باشد 0(الصواعق المحرقه ص 97)
ابن حجرهیثمی در کتاب فوق این روایت را نقل نموده حال قضاوت با خواننده گرامی ایا این جوازچیزی جز پایبند بودن به ولایت بلافصل امیر المومنین است ؟
وقتی دو نفراعرابی برای مرافعه وشکایت نزد عمربن خطاب رفتند عمر از امیرالمومنین علی (ع)می خواهد که بین ان دونفر داوری نماید یکی ازان دو برمی خیزد ومی گوید ایااین ادم می خواهد بین ما داوری کند؟عمر خشمگین شده با پرخاش به وی می گوید ایا می دانی این کیست (هذا مولای ومولی کل مومن ومن لم یکن مولاه فلیس بمومن ):این مولاوسرور من سرور هر مومن است وهر کس مولا وسرورش نباشد پس مومن نیست (ذخائر العقبیص 68)
ابن عباس می گوید شنیدم که عمر می گفت مبادا اسائه ی ادبی به علی بن ابیطالب بکنیدبه تحقیق از رسول الله شنیدم که صفاتی را برای علی (ع)نقل می کرد که اگر یکی از انها در خاندان خطاب باشد برای من بهتراست از انچه افتاب بران بتابد همانامن وابوبکر وابوعبیده همراه چندتن از اصحاب به دیدار رسول خدارفتیم کنار خانه ی ام سلمه رسیدیم علی انجا ایستاده بود گفتیم اجازه ورود بر رسول خدا رامی خواهیم گفت صبر کنید الان می اید پس رسول خداوارد شد فورا به احترامش بر خاستیم .دیدیم حضرت بر علی تکیه زده است .سپس دست مبارکش را بر دوش علی زد وفرمود :
(یا علی تونخستین ایمان اورنده از مومنین هستی وتوبه ایام خدااز دیگران داناتری وتوبه عهد وپیمانت با وفاتری وتوبهتر از همه بیت المال را بالسویه تقسیم می کنی وتونسبت به امت ورعیت مهربانتر از دیگرانی ومصیبت تواز همه دردناک تر است یا علی تویار وغمخوار منی وتومرا غسل می دهی وتومرا به خاک می سپاری وتودر هر محنت ومصیبتی پیش قدم تر از دیگرانی وتوهرگز پس از من مرتد وکافر نمی شوی وتوبالوای حمد پیشاپیش من در روز رستاخیز گام بر می داری واز حوضم پاسداری می کنی. )کنز الاعمال متقی حنفی ج 6ص 393
 عثمان بن عفان می گوید که عمر می گفت که شنیدم ا ز ابوبکر بن ابی قحافه گفت شنیدم رسول خدا را که فرمود :
(ان الله خلق من نور وجه علی ابن ابی طالب الملائکه یسبحون یقدسون ویکتبون ثواب ذالک لمحبیه ومحبیی ولده )
(همانا خدای متعال از نور سیمای علی بن ابی طالب فرشتگانی را خلق کرده است که اورا تسبیح وتقدیس کرده وثواب ان را برای دوستدارانش ودوست داران فرزندانش می نویسند.)مناقب ابن خوارزمی حنفی ص 230و0مچنین تاریخ ابن خوارزمی حنفی ج 1 ص 97
اری اینها مشت نمونه خروار بود واگر بخواهیم این فضائل را در کتب اهل سنت برای مولایمان بیان کنیم قطعا کتابها واوراق جواب گوی شرح وتفصیل ان نخواهد بود چرا که :
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند                                                  به اسمان رود کار افتاب کند
وبه پایان می برم این مجال را با سخنی از مولا علی بن ابی طالب (ع)واز خداوند می خواهم که اسم ماوذریه مان را جزء شیعیان وارادتمندان حضرت اش قرار داده وبه وسیله نور او مارا هدایت فرماید امین یا رب العالمین 
علی (ع)فرمودند:(ناصرنا ومحبنا ینظر الرحمه وعدونا ومبغضنا ینظره السطوه)یار ومحب ما منتظر رحمت الهی است ودشمن وعدو ما منتظر خشم وغضب الهی است . 
والسلام
  


زمان: 2018-04-16 14:15:14